Nasze propozycje

Warunki wsppracy z GAMA METAL sp. z o.o.
GAMA METAL sp. z o.o. jako firma handlowo-produkcyjno-usugowa, wsppracuje z wieloma partnerami tak w kraju jak i poza jego granicami. W celu usprawnienia kontaktu poniej postanowilimy zamieci stosowane przez nas warunki handlowe, ktrych stosowanie jest warunkiem podjcia staej wsppracy.

Warunki i procedury handlowe
Realizacj transakcji handlowych zajmuje si Dzia Sprzeday, pozostajcy do dyspozycji naszych Klientw w godzinach 8.00 - 16.00. GAMA METAL sp. z o.o. akceptuje wycznie zamwienia pisemne lub zamwienia zoone za porednictwem formularza zamieszczonego w grnym panelu strony www.gamametal.pl, w ktrych sprecyzowane s: ilo, rodzaj towaru, sposb jego odbioru oraz osoba kontaktowa realizujca dan transakcj.
Zamwienie towaru jest traktowane jako zobowizanie si do jego odbioru. W momencie realizacji zamwienia wystawiana jest faktura Vat.

Faktura pro-forma wystawiana jest w przypadku:
  • Realizacji zamwienia od Partnera nie posiadajcego kredytu
  • Realizacji zamwienia przekraczajcego aktualny kredyt
  • Zamwienia towaru o indywidualnych waciwociach.
Zamawiajcy, po otrzymaniu faksem faktury pro-forma wpaca pienidze na konto GAMA METAL Sp. z o.o. i przesya faxem potwierdzenie wpaty. Na tej podstawie wystawiana jest faktura na zamwiony towar. Podstaw do wydania towaru jest stwierdzenie wpynicia pienidzy za zamwiony przez Kontrahenta towar na konto GAMA METAL Sp. z o.o. Faktura proforma jest wana 4 dni od daty wystawienia. Po tym okresie zostaje anulowana bez powiadomienia odbiorcy. Anulowanie zamwienia przez Klienta moe by dokonane wycznie w uzasadnionych przypadkach tylko po uzgodnieniu z Dziaem GAMA METAL Sp. z o.o.

Przy pierwszym zakupie niezbdne jest przedstawienie nastpujcych dokumentw:
  • Kopia wpisu do rejestru sdowego lub zawiadczenie o prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej potwierdzone nie dawniej ni 3 miesice przed zakupem
  • Dokumenty finansowe firmy (do ustalenia)
  • Kopia numeru NIP i numer statystyczny REGON, potwierdzone za zgodno z oryginaem
  • Zamwienie pisemne na towar ze wskazaniem osoby upowanionej do odbioru towaru
  • Po kadej zmianie w rejestrze lub w zawiadczeniu dot. prowadzonej dziaalnoci (np. zmiana adresu, zmiana profilu dziaalnoci, zmiana osb reprezentujcych firm etc.) naley przesa odpis z rejestru lub ewidencji dziaalnoci z uwzgldnieniem dokonanych zmian.
Dostawa i odbir towaru
Dostawa towaru odbywa si bezporednio z magazynw GAMA METAL sp. z o.o. za porednictwem wasnego transportu bd dostpnych na rynku firm spedycyjnych.

Patnoci
Wszelkich patnoci naley dokonywa na konto GAMA METAL Sp. z o.o. w terminach nieprzekraczalnych, podanych na fakturze. Aktualne numery kont s umieszczone na fakturze zakupu. Podstaw wysania towaru jest terminowe uregulowanie patnoci.

Terminy patnoci
Wikszo partnerw handlowych posiada w GAMA METAL Sp. z o.o. odroczony termin patnoci a jego dugo cile zwizana jest z wartoci generowanych obrotw oraz terminowoci wpat.

Reprezentujemy w Polsce

Lubrimetal - producent chemii cigarskiej   logo_mfrigerio     Vassena